donderdag 19 mei 2016

Slachthuisconstructies zijn fraude (verschil sterfhuisconstructie )

BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN OPGEPAST !!!!!
Als gevolg van de terroristische aanslagen zijn er zeer veel zaken in financiële moeilijkheden geraakt of zullen erin geraken .Denk maar vooral aan de zelfstandigen van Brussel.
Ook in de grote shopping centers van ons land dreigen er zeer veel overkop te gaan als gevolg van de angstpsychose. Zelfs zaken die jaren zeer goed draaiden komen nu ook in de problemen.zie :

Ik ben radeloos - JuridischForum.be verwijdert

Van deze situatie maken malafide personen om een zogenaamde slachthuisconstructie toe te passen dwz ze geven de aandelen van de vennootschap in moeilijkheden over aan een derde die tegen betaling het zaakvoerder schap overneemt en de vennootschap verplaatst naar een ander arrondissement of naar het buitenland. Deze overnemers verkopen al het actief wat nog in je vennootschap zit en gaan dan failliet.

Tot voor 3 jaar was dit misschien een ideale manier om van je schulden vanaf te geraken maar de curator is slimmer geworden en vanaf het ogenblik dat hij vaststelt dat er stromannen in het spel zijn (exotische buitenlanders, junkies, daklozen, etc etc ) zal hij zich niet meer richten tot de overnemers maar naar de vorige eigenaars ,die de grootste begunstigden zijn .Ze zijn immers van al hun schuld vanaf en redden daardoor waarschijnlijk hun grootste bezittingen. De slimme curator zal deze vorige eigenaars aanvallen op grond van oorzaak van de faling en zij zullen het ganse passief moeten betalen. Dus ze zijn veel verder van huis immers ze hebben betaald voor van hun miserie van af te zijn en moeten nog eens betalen omdat ze schuldig zijn aan veinzen en intellectuele valsheid .

De malafide overnemers zetten annonces in de kranten zoals "Wij nemen uw bvba of nv over met schulden "
Zij vragen een som geld voor deze overname en verkopen bovendien al uw actief ,of erger nog ze gaan met uw vennootschap eerst nog diverse bestellingen doen en leningen aangaan die je later allemaal mag betalen.

dus bezin voor je begin
http://forum.politics.be/showpost.php?p=8109025&postcount=35

Dit zijn allen slachthuisconstructies die verkeerdelijk sterfhuisconstructies werden genoemd:

http://www.gva.be/cnt/oid466576/archief-tongerse-speurders-rollen-bende-van-sterfhuisconstructies-op

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150421_01641050/dertig-maanden-cel-voor-geschorste-advocaat-die-sterfhuisconstructies-opzette

http://www.gva.be/cnt/oid17295/archief-4-jaar-cel-voor-bedenker-sterfhuisconstructie

http://www.hbvl.be/cnt/aid1496116/twee-jaar-cel-voor-sterfhuisconstructie-met-muziekinstrumenten

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1277240/2011/06/10/Man-uit-Maaseik-krijgt-2-jaar-cel-voor-opzetten-sterfhuisconstructie.dhtml
zie verschil met sterfhuisconstructie (s)  Google :sterfhuisconstructie (s) 

Verschil doorstart en sterfhuisconstructie

VERSCHIL TUSSEN EEN STRAFBARE EN NIET STRAFBARE STERFHUISCONSTRUCTIE
Een sterfhuisconstructie is een juridische techniek welke de nog renderende activiteiten van een onderneming in moeilijkheden afscheidt en onderbrengt in een nieuwe daartoe opgerichte vennootschap waarna de lege vennootschapsschelp gaat sterven.(Faillissement ).
De sterfhuisconstructie is een verzamelnaam voor verscheidene technieken die als kenmerk hebben dat binnen een onderneming of een groep van ondernemingen die als geheel niet levensvatbaar is een splitsingsoperatie wordt uitgevoerd waarbij de gezonde delen worden overgebracht naar een speciaal daartoe opgerichte of bestaande v nnootschap.de naam werd voor het eerst gebruikt door de vooraanstaande professor w.j.slagter in tvvs nr 83/2 blz 25.

• Zie tevens :doorstart,ziekenhuisconstructie,uitvliegconstruct ie

• Tvvs 1996nr 86/4 blz 93 tot 214 doorstart
• Tvvs 1997 nr 97/9 273-279 doorstart
• Tvvs 1986 86/7 ‘ de sterfhuisconstructie ‘ blz157 e;v;
• Tvvs 1992 nr 92/9 ‘de ziekenhuisconstructie’ blz 219 ev
• Tvvs 1983 nr 83/3 ‘overgang van ondernemingen ‘
• Trv 1998 blz 126 Loosveld ‘de sterfhuisconstructie ‘


Vooral in de Nederlandse media zijn deze begrippen zeer bekend (Daf,Air Holland,Fokker ,Ogem holding,Nederlandse Heidehij etc)

• Nrc handelsblad 13oktober 1995 blz 13
• Eclahre november 1982 blz 3-7
• Vele berichten fin dagblad over Air Holland


De techniek van de sterfhuisconstructie is het omgekeerde van een klassieke sanering, nu de onderneming of groep niet de zieke delen maar wel de gezonde delen afstoot, zodat de rest van de onderneming naar een uitstel van betaling, concordaat, vereffening en of faillissement geloodst wordt.

Het grote twistpunt van de sterfhuisconstructie is dat de afstoting van de renderende of soms ganse activa leidt tot de zogenaamde “lege doos” zodat de curator nooit activa vindt om zichzelf te betalen. Een sterfhuisconstructie binnen het huidig WCO (41-44 .. ) lost dit probleem ook niet op.


Niet strafbaar : De prijs is juist (going concern waarde) en de besteding is juist (respecteren van de samenloop en hypotheek wet art 7 & 8


strafbaar e prijs is juist maar de besteding respecteert de samenloop niet, gevolg fraude en pauliaanse vordering (hij die verkeert betaald, betaald 2x !)


strafbaar ;de prijs is niet juist en de besteding ook niet ,gevolg totale vernietiging van de constructie en criminele vervolging voor frauduleus faillissement.Voor het verschil met een doorstart :

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8101555&postcount=113


ik heb hier een chronologisch overzicht geplaatst wat men aan studie nodig heeft om het beroep van sterfhuisconsulent correct uit te voeren met de nadruk op de hogere abstracte wiskunde .

Dit is bedoeld voor Advocaten ,juristen ,bedrijfsrevisors, boekhouders, bedrijfsadviseurs en alle studenten recht, economie, toegepaste wetenschap en andere.

http://rechtenforum.nl/forum/thread/t/25486/highlight//
 
Een sterfhuisconstructie wordt uitgevoerd door een sterfhuisconsulent en een doorstart door een gespecialiseerd advocaat.
 
Sterfhuisconstructies zijn niet zo maatschappelijk aanvaard als doorstart constructies.
 
 
 

   


 

Sterfhuisconstructies en het verhaal van de Titanic

Ik ga het U verduidelijken door beeldspraak met het verhaal van de Titanic.

Dat de Titanic tegen de ijsberg is gevaren is heel erg.

Dat hij gezonken is ,is een desastre

Maar dat hij niet voldoende roeiboten bij zich had ,heeft de ramp veroorzaakt waarover men tot het einde de tijden zal over praten.
Had de Titanic voldoende roeiboten bij zich gehad ,dat had geen mens geweten wie of wat de Titanic was .

De sterfhuisconstructie is de roeiboot die wordt neergelaten als het schip aan het zinken is. De sterfhuisconstructie a la PVDE is dus het allerlaatste wat men kan doen als de rest niet meer helpt.

Als U terminale kanker hebt en de traditionele geneesheer zegt dat je best naar huis gaat om te sterven in je familie ,dan herinneren deze mensen zich allemaal die mr XXX die telkens in de kranten was verschenen omdat hij weer overhoop lag met de orde van de geneeskunde .

Een sterfhuisconstructie is de roeiboot ,zolang je het schip drijvende kan houden heb je je roeiboot niet nodig.

Het is enkel als men roept "abandon ship" dat de roeiboten worden neergelaten.

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8096106&postcount=55

Sterfhuisconstructies zijn dus geen falingspreventies.

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8093368&postcount=33

Sterfhuisconstructies worden begeleid door een sterfhuisconsulent.

Ze zijn gebaseerd op een mathematische logica

http://rechtenforum.nl/forum/thread/t/25486/highlight//

En ze zijn niet geliefd in de maatschappij

http://forum.politics.be/showthread.php?t=231438

De sterfhuisconstructie


http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/toon/30230


in 1988 had ik op grond van abstracte wiskunde de sterfhuisconstructie  techniek ontdekt en begon mijn loopbaan als sterfhuis consulent die 9 jaar zou duren en waarna ik werd gestopt op grond van openbare orde verstoring .

http://forum.politics.be/showthread.php?t=231918

Elke sterfhuisconstructie is legaal en niet strafbaar zolang men maar de juiste prijs betaald en onmiddellijk het uur 00:00 insteld van de samenloop der schuldeisers.

Cass 12 november 1914 (enkel de prijs telt,wie het koopt heeft geen belang)
Vonnis en arrest Scheers (dat expliciet vermeld welk de juiste prijs is)
Hyp W art 7 en 8 dat er voor zorgt dat geen enkel schuldeiser een nadeel treft.


http://forum.politics.be/showthread.php?t=233150

Net zoals de sterfhuisconstructie naar Belgisch recht heb ik het beroep van sterfhuisconsulent uitgevonden .

De rest van de story is U bekend en vind U in de trend welke U kan downloaden hier.

Dat dit beroep niet zonder gevaren is leest U hier ,en aan de reacties te zien is het nog steeds niet geliefd

http://forum.politics.be/showthread.php?p=8090677

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8103306&postcount=133


Sterfhuisconsulent


 

Zie ook 'Sterfhuisconstructie'

 

Net zoals het bij de opstart van een bedrijf of vennootschap aan te raden is om beroep te doen op een ervaren consultant, is het ook aan te raden om indien het bedrijf in moeilijkheden zou geraken beroep te doen op een sterfhuisconsulent.

 

Een sterfhuisconsulent is een persoon die er zijn beroep van heeft gemaakt om sterfhuisconstructies te begeleiden, te coördineren en vooral de juridische aansprakelijkheid te dragen ingeval hij niet legale sterfhuisconstructies en of slachthuisconstructies zou aanraden.

De sterfhuisconsulent werkt altijd in de vorm van brainstorm.

 

Tijdens de brainstorm wordt na onderzoek van de gezondheid van het bedrijf, eerst het totaal sterfhuisconcept voorgelegd aan het management, aandeelhouders, borgstellers, boekhouder en of bedrijfsrevisor.

Wenselijk en aan te raden is dat een curator verbonden aan de betrokken rechtbank (arrondissement van de zetel van de vennootschap) als bijkomend adviseur bij de evaluatie fase wordt betrokken. Dit laatste is noodzakelijk om geen inbreuken te plegen tegen de faillissementswet met het oog op de mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen en of strafrechtelijke sancties. In de praktijk bestaat de brainstorm uit de volgende stappen:

 

·         Informatie sessie voor de betrokken mensen en uitleg over de mogelijkheden.

(voortbestaan, WCO, faling, sterfhuisconstructie, enz...)

Uitwerken van een gekozen concept.

·         Verbeteren en aanpassen van het concept.

Dit gebeurt door middel van verdere brainstorming en zogenaamde kriegspiele waarin de advocaten, curator en notaris de eventuele fouten van het basisconcept proberen te ontdekken.

Door middel van een interactief proces van mogelijke nieuwe voorstellen, opmerkingen, verbeteringen en aanpassingen gebaseerd op de PDCA cyclemethode van Deming:

Plannen, Doen, Controleren, Afronden, wordt dan het uiteindelijk concept verkregen welke door al de betrokkenen kan worden goedgekeurd.

 

·         Het bereiken van een consensus, geen meerderheid maar uniformiteit, met andere woorden: iedereen moet akkoord zijn is belangrijk.

 

Het is door deze brainstorms met de beste advocaten en juristen en curatoren in België dat het systeem in de loop der jaren verfijnd en geperfectioneerd is.

Het is dankzij de consensustechniek dat een groep mensen op overzichtelijke en efficiënte wijze tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen. De consensus vereist dus dat de gekozen oplossing unaniem aanvaard wordt opgenomen wordt als bijzonder verslag volgend op de alarmprocedure. BVBA: art. 332 – NV: art. 633 (opgelet, Jaarverslag art.95 is geen bijzonder verslag art.633).

 

·         De Controle van de haalbaarheid en realisatie: Bijzonder verslag art.633 moet saneringsmaatregelen voorzien die in verhouding staan tot de ernst van de financiële problemen en rekening houden met het 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

 

·         Laatste fase: Stoppen of verder gaan.

 

Door onbekendheid in de materie en de werking van de constructie, heeft de 'sterfhuisconsulent' vaak een ten onrechte kwalijke reputatie. Dit is vooral te wijten omdat men het verschil niet kent tussen een sterfhuisconstructie en een slachthuisconstructie. Deze laatste constructie is zware fraude opgezet door criminele bendes.

 

In veel gevallen is een sterfhuisconstructie de best mogelijke en enige keuze, rekening houdende met al de factoren. (Maatschappij, mensen, werkgelegenheid, economische groei, enz..).