maandag 25 juli 2016

Een cijfervoorbeeld van een sterfhuisconstructie

We gaan uit van de volgende begin situatie (was reeel)

ACTIVA
liquiditeitswaarde 80
Venale waarde 240
Going concern waarde 400

PASSIVA
Pand bank 200 (volledige persoonlijke borg door de familie en door het pand handelsfonds (pand handelsfonds plafon 150)
bijz bevoorrechte 50
algemeen rsz en belastingen 300
gewone schuldeisers 50
Toeleveranciers 400

Er is geen fabrieksgebouw noch hypotheek want die was al via sale en leaseback door de bedrijfsrevisor eruit gehaald in 2009 om de eerste gevolgen van de crisis op te lossen.
Ook had er al een W.C.O plaatsgehad in 2010. en omdat dit afbetalingsplan niet kon gevolgd worden kwam de fabriek opnieuw in de problemen ,vandaar de deurwaarder.


Het werkelijk passief van de fabriek was 4.850.000 euro = 1000 in samenloop balans, om gemakkelijk te rekenen nemen we het totaalpassief op 5.000.000 euro (intresten en verborgen passiva inbegrepen )

dwz dat op de samenloop balans elke eenheid gelijk is aan 5.000 euro

Dus liquidatiewaarde op het schattingsverslag was dus 80 X 5.000 = 400.000 euro

en later de aanvangsfee van de vereffenaar 15.000 EURO wordt dus 3 samenloops eenheden.

Dit moet je absoluut begrijpen anders ben je totaal het noorden kwijt (is feitelijk eenvoudige regel van 3 )

Verder zijn er nog 40 samenloops eenheden debiteuren (zijn de 200.000 euro) welke niet op het schattingsverslag staan omdat de schatter dat nooit schat.

Deurwaarder wordt niet tegengehouden en verkoopt op vrijdagse markt Ontvangt 80
- veilingskosten 16

Curator
Deurwaarder schrijft over naar curator 64
Curator ontvangt debiteuren 40( zie tussenstap hierboven)
Curator realiseert dus (64 + 40) = 104
Fee + beheerskosten curator - 19
Curator verdeeld 85
Hij betaald bijzondere schuldeisers 35
Hij betaald bank 50

GEVOLG onbetaalde schuldeisers 915 (te vermenigvuldigen met 5.000 )
Pand bank 150
bijz bevoorrechte 15
algemeen rsz en belastingen 300
gewone schuldeisers 50
Toeleveranciers 400

OVERIGE GEVOLGEN

eigenaar van fabriek heeft nu 150 (telkens vermenigvuldigen met 5.000) als persoonlijke schuld
alle werknemers op straat
alle leveranciers gedupeerd.

Nu begrijp je waarom die man naar LOURDES gaat in augustus om MARIA te bedanken dat ik ben tussengekomen..en dit is wat al de tegenstanders van mijn sterfhuisconstructie wilden (arm Vlaanderen)

En dan nu de sterfhuisconstructie.

VEREFFENAAR
Verkoop handelsfonds aan nieuw bedrijf door vereffenaar Going Concern Waarde 400
Overdracht debiteuren cessie 1690 BW aan nieuw bedrijf 40
Totale realisatie vereffenaar 440
Vereffeningfee ( 3 (aanvangsfee) + 44 (10 procent realiseer activa ) - 47
Overdracht naar curator 393

CURRATOROntvangt op 5 jaar 393
Beheerskosten curatele 15 procent + administratie - 63

Te verdelen door curator 330

Betaald aan

Bojzondere bevoorrechte 35
Pand bank 200
algemeen rsz en belastingen 95

Blijft onbetaald

bijz bevoorrechte 15
algemeen rsz en belastingen 205
gewone schuldeisers 50
Toeleveranciers 400

Deze toeleveranciers maken een akkoord voor 60 procent van hun vordering (elke toeleverancier wordt individueel onderhandelt want dit is buiten de samenloop) zij krijgen hun aankoopprijs terug niet hun winst op de openstaande vordering (discussie en betwisting,maar valt buiten de samenloop)
De toeleveranciers ontvangen dus 240 en een fiskaal attest van de curator (hoe is geheim)
GEVOLG
Alle arbeidsplaatsen gered
Toeleveranciers vergoed voor hun kostprijs en kunnen terug geld maken aan de nieuwe zaak
Bedrijfsleider met familie ontlast van persoonlijke schulden en borgen
Bedrijfskapitaal van 40 (= 200.000 euro) want de debiteuren worden ontvangen binnen de 60 dagen en moeten slechts betaald worden op 5 jaar