Cassatie 14 januari 2005 volgt eindelijk na 17 jaar mijn stelling

 

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique Bekijk bericht
Ik ben geïntegreerd in de rechtsgang die jij ondergaan hebt. Kan je het arrest van het hof van cassatie eens weergeven en aantonen hoe dat jou in het gelijk stelt ?.

Wel het ging niet over mijn specifiek geval maar over de rechtsleer of een deficitaire vereffening mogelijk was (actief lager dan passief ) en of dat men, als men dit vaststelde, niet verplicht was om de boeken neer te leggen zoals in Nederland het geval is.

Al mijn sterfhuisconstructies waren zonder uitzondering deficitaire vereffeningen. Dat dit mogelijk was, daar had men geen rekening mee gehouden, men was eenvoudig vergeten dit te vermelden in de wet !!!

Gezien mijn sterfhuisconstructies wel iets complexer waren dan een deficitaire vereffening (wat slechts een middel was om de samenloop in te stellen op het ogenblik dat ik koos en geen dag ervoor of een dag erna), werd ik steeds ondervraagd over de totale constructie en trachtte men daarin een fout te ontdekken.

Na 8 jaar had men door dat dit niet ging lukken en spijts alle wetswijzigingen en aanpassingen vond ik steeds nieuwe wegen en oplossingen via mijn combinatorics.(combinatie van wet en recht).

Teneinde raad is men mij dan gaan vervolgen voor openbare ordeverstoring, namelijk het omzeilen van de faillissementswet door deficitaire vereffening en werd ik aangevallen met als misdaad ‘intellectuele valsheid in geschriften’, met andere woorden, het vermommen van de waarheid.

Wij wilden niet vereffenen maar de faillissementswet omzeilen, was de mening van het openbaar ministerie.

Dat was zeer goed gezien omdat intellectuele valsheid wordt beoordeeld door de rechter, de aktes van vereffening zijn immers getekend door een notaris.

In eerste aanleg won ik, maar in beroep waren de drie rechters van mening dat ik :

‘de openbare orde had verstoord,  door via deficitaire(lees in hun vonnis frauduleuze ) vereffeningen, de faillisementswet te omzeilen’

Ik had de boeken moeten neerleggen zodra ik vaststelde dat het actief kleiner was dan het passief(zoals in Nederland het geval is).

Nu, cassatie heeft deze stelling compleet van tafel geveegd en beslist dat deficitaire vereffeningen niet frauduleus zijn en bijgevolg toegelaten.

 

 

 

 

Cassatie 14 januari 2005

De cassatie baseerde zich vooral hierop :

Verwerping amendementen welke ertoe strekten te verhinderen dat een vennootschap vrijwillig in vereffening zou gaan zonder haar schulden volledig te voldoen(zie o.m. Amendement nr.1, op artikel 2, van Mevrouw Van der Wildt; Park. St. Senaat, 498/11, p.77).

De deficitaire vereffening is heden een aanvaarde rechtsfiguur in het Belgische recht volgens Mr. Jan Tuerlinckx.

Rulingcommissie erkent dit standpunt impliciet(zie vb. Voorafgaande beslissing nr. 900.481, dd. 21.12.2010):

• ‘Een vereffening is deficitair vanaf het ogenblik dat het aanwezige actief niet volstaat ter aanzuivering van het passief. Zoals eerder aangehaald, is het nu reeds duidelijk dat A bij gebrek aan voldoende activa niet in staat zal zijn om alle schuldeisers terug te betalen. Aldus dient de voorgenomen vereffening als deficitair te worden beschouwd’


__________________

Ik werd nooit betaald om de dingen juist te schrijven, maar wel om de juiste dingen te schrijven

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten