Wat ik vroeg in het beschikkend gedeelte van mijn conclusies op het proces

Ik vond wel het beschikkend gedeelte van mijn verdediging ,dat men naast zich heeft neergelegd en de eenvoudige schuldig verklaring heeft uitgesproken. Ik zie niet in hoe ze hierop hadden kunnen antwoorden ,want tot op de dag van vandaag zijn deze constructies altijd nog mogelijk.

DE FORMELE BETWISTING VAN DE STRAFBAARHEID VAN HET FEIT MAAKT DAT DE BESLISSING VAN HET VONNISGERECHT MET REDENEN MOET OMKLEED ZIJN .

Alhoewel art 149 van de Grondwet van toepassing is wordt de motiveringsplicht door andere wetsbepalingen opgelegd.

Cass 27 november 1985
Cass 12 maart 1986
Cass 7 december 1988
Cass 22 januari 1991

Motiveren is gebaseerd op logica en deductieregels. Het is als het ware een intellectueel spelletje met overeengekomen regels.

Als Concluant beweert dat de som van de hoeken van een driehoek gelijk is aan 180 graden, dan volstaat het voor de rechter dat hij antwoordt dat hij de innerlijke overtuiging heeft dat dit niet zo is (om te voldoen aan zijn motiveringsplicht.)
Hij moet dus niet een tegenbeweging doen en bv zeggen dat hij van oordeel is dat de som van de hoeken van een driehoek afhankelijk is van de grootte van de driehoek (Niet euclidische meetkunde).

Anders is het gesteld indien concluant dezelfde bewering doet dat de som van de driehoek 180 graden is en daarbij het volledige bewijs geeft volgens Euclidisch .In dit geval moet volgens mij de rechter of een deductiefout ontdekken in zijn bewijs (een gevolgtrekking uit premissen die volgens hem niet logisch is) of een tegenbewijs geven (vb niet euclidische meetkunde).
De bedoeling van motivatie van vonnissen is, om het hof van Cassatie de mogelijkheid te geven de willekeurige uitspraken of de uitspraken met foute deducties te corrigeren.

De motiveringsplicht is allereerst afhankelijk van de mate van nauwkeurigheid en uitvoerigheid van de motivering en argumentatie van de aan de rechter voorgelegde conclusies:Hoe nauwkeuriger of uitvoeriger de aangevoerde middelen zijn ,des te uitvoeriger de rechter rekening zal dienen te houden met de conclusies waarin deze middelen vervat zijn:
Cass 28 september 1977,ac 1978,136
Cass 4 juni 1980,ac 1979-1980 ,1232
Constant j o;c; 310 in fineWij verzoeken de rechtbank om, ingeval van veroordeling, uitgebreid schriftelijk te mogen antwoorden in conclusies om aldaar hierin de aangevoerde juridische argumentatie te ontkrachten en /of het besluit te verantwoorden dat er wel voldoende bewijzen zijn om aan te nemen dat een sterfhuisconstructie een misdaad is.

De reden hiervoor is dat onze besluiten een rechtsgevolg beogen en geen bespreking zijn om de innerlijke overtuiging van de rechter te beïnvloeden.(formalistisch in plaats van intuïtief)

Cass 20 mei 1992 Arr Cass 1991,92,nr 495
Cass 2 juli 1951 Pas 1951 ,I,762
__________________
Ik werd nooit betaald om de dingen juist te schrijven, maar wel om de juiste dingen te schrijven
bedrijven docter is nu online Rapporteer kwalijk bericht  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten