Wat gebeurde er nadat ik de sterfhuisconstructie ontdekt had

Wat gebeurde er nadat ik de sterfhuisconstructie ontdekt had ?

Vooreerst moet ik zeggen dat de sterfhuisconstructie in concern verband ontdekt is door professor slaghter in Nederland .

Ik was de eerste die bedrijven individueel redde buiten concern verband. En de reden van de succesrate van deze sterfhuisconstructie is dat ik een oplossing had gevonden voor het financieren van de nieuwe onderneming(daarom mislukken er zoveel WCO en doorstarten ) en tevens een constructie had om key leveranciers aan boord te houden.

Een sterfhuisconstructie uitvoeren zonder kriegspiel (brainstorm ) is zelfmoord. Praktisch alle wetten komen er bij kijken en je hebt specialisten nodig om niets te overzien.

Tijdens de kriegspiele (brainstorm) wordt het totaal sterfhuisconcept voorgelegd aan het management, gebeurlijk aandeelhouders ,borgstellers, boekhouder en of bedrijfsrevisor, wenselijk en aan te raden is dat een curator uit de streek als bijkomend adviseur bij de evaluatie fase wordt betrokken. Dit laatste is noodzakelijk om geen inbreuken te plegen tegen de faillissementswet met het oog op de mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen en of strafrechtelijke sancties.Gewoonlijk bestaat de brainstorm uit de volgende stappen :


• Informatie sessie voor de betrokken mensen
• Verbeteren en aanpassen van het concept.(Dit gebeurt door middel van brainstorming en zogenaamde kriegspiele waarin de advocaten en indien mogelijk de bijgeroepen curator en notaris de fouten van het basisconcept proberen te ontdekken.Door middel van een itteratief proces van nieuwe voorstellen ,opmerkingen,verbeteringen en aanpassingen gebaseerd op de PDCA cyclemethode (Plan,Do ,check,actie ;Plannen,Doen,controleren ,afronden….) wordt dan het uiteindelijk concept verkregen welke door alle betrokkenen wordt goedgekeurd.

• Bereiken van consensus (geen meerderheid maar uniformiteit ,iedereen moet akkoord zijn.. Het is door deze brainstorms met de beste advocaten en juristen in België dat het systeem in de loop der jaren is geperfectioneerd. Het is dankzij de consensustechniek dat een groep mensen op overzichtelijke en efficiënte wijze tot een gezamenlijke beslissing komt. De consensus vereist dus dat de gekozen oplossing unaniem aanvaard wordt en genoteerd wordt als bijzonder verslag volgend op de alarmprocedure. BVBA: art. 332 – NV: art. 633 (opgelet Jaarverslag art. 95 is geen bijzonder verslag art. 633)

• Controle van de haalbaarheid en realisatie Bijzonder verslag art. 633 moet saneringsmaatregelen voorzien die in verhouding staan tot de ernst van de financiële problemen
• Stop or Go

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8104294&postcount=165

__________________
Ik werd nooit betaald om de dingen juist te schrijven, maar wel om de juiste dingen te schrijven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten