FINALE

[quote=ViveLaBelgique;8106224]Ik ben geïntegreerd in de rechtsgang die jij ondergaan bent. Kan het arrest van het hof van cassatie eens weergeven en aantonen hoe dat jouw in gelijk stelt ?QUOTE]

en voor de volledigheid van het bewijs van mijn onschuld dat deficitaire vereffeningen geen frauduleuze vereffeningen zijn en geen schending van openbare orde nl de faillissements wet.

Art 184 Venn W werd uitgelegd als een mogelijkheid voor de vereffenaar om de rechten van de schuldeisers niet op integrale wijze te voldoen zonder dat door hem dus aangifte van faillissement moet worden gedaan !!!!

Zo blijkt uit de parlementaire voorbereidingstukken van de faillissementswet dat een amendement, dat er toe strekte dat de vennootschap in vereffening geacht wordt in staat van faillissement te zijn, als blijkt dat de schuldeisers niet volledig zullen worden terugbetaald: werd verworpen


Amendement van mevrouw Van der Wildt Parl St Senaat 1996-97 nr 498 2 p2/3

Het voorstel opgenomen in het verslag Harry Vandenberghe dat de vereffenaar zou verplicht hebben om aangifte van faillissement te doen, zodra hij vaststelde dat de vereffening deficitair was, werd eveneens verworpen.

Verslag door heren Hatry en Vandenberghe namens de Senaatscommissie voor de justitie Parl St Senaat 1996-97 nr 498 11 p 78.

Zelfs de toenmalige minister van Justitie motiveerde uitvoerig deze verwerping.

Verslag Parl St Senaat 1996-97 498 11 p 77-81 en p 200

De recente rechtspraak had reeds onderstreept dat uit art 184 Venn W expliciet af te leiden is dat een deficitaire vereffeningstoestand principieel door de wetgever wordt toegelaten.

Zie Vereffening van vennootschappen R.W. nr 12 ,17 november 2000

Bergen 16 november 1988
Luik 17 november 1988
Cass. 17 juni 1994
Kh Charleroi 30 september 1987
Kh Hasselt 29.9.1994
Kh Charleroi 12.9.1995
RCJB 1984 p 438
RCJB 1979 p 448
Mons 23 februari 1995
Bergen 21 februari 1989
Mons 15 juni 1992
Kh Brussel 29 september 1994
Kh Brussel 17 oktober 1995
Kh Mons 24 April 1995

Dit mogelijk deficitaire einde van de vereffening is een rechtstreeks gevolg van de noodzakelijke boedelvorming.
Het is een rechtsfeit dat zich uit kracht van de wet aan alle schuldeisers opdringt

Ik ben de beste wiskundige onder de juristen ,en de beste jurist onder de wiskundigen. wat niet wilt zeggen dat ik een goede jurist of een goede wiskundige ben.

En ik ben nog steeds niet betaald om ..................................................................

Geen opmerkingen:

Een reactie posten