donderdag 19 mei 2016

De sterfhuisconstructie


http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/toon/30230


in 1988 had ik op grond van abstracte wiskunde de sterfhuisconstructie  techniek ontdekt en begon mijn loopbaan als sterfhuis consulent die 9 jaar zou duren en waarna ik werd gestopt op grond van openbare orde verstoring .

http://forum.politics.be/showthread.php?t=231918

Elke sterfhuisconstructie is legaal en niet strafbaar zolang men maar de juiste prijs betaald en onmiddellijk het uur 00:00 insteld van de samenloop der schuldeisers.

Cass 12 november 1914 (enkel de prijs telt,wie het koopt heeft geen belang)
Vonnis en arrest Scheers (dat expliciet vermeld welk de juiste prijs is)
Hyp W art 7 en 8 dat er voor zorgt dat geen enkel schuldeiser een nadeel treft.


http://forum.politics.be/showthread.php?t=233150

Net zoals de sterfhuisconstructie naar Belgisch recht heb ik het beroep van sterfhuisconsulent uitgevonden .

De rest van de story is U bekend en vind U in de trend welke U kan downloaden hier.

Dat dit beroep niet zonder gevaren is leest U hier ,en aan de reacties te zien is het nog steeds niet geliefd

http://forum.politics.be/showthread.php?p=8090677

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8103306&postcount=133


Sterfhuisconsulent


 

Zie ook 'Sterfhuisconstructie'

 

Net zoals het bij de opstart van een bedrijf of vennootschap aan te raden is om beroep te doen op een ervaren consultant, is het ook aan te raden om indien het bedrijf in moeilijkheden zou geraken beroep te doen op een sterfhuisconsulent.

 

Een sterfhuisconsulent is een persoon die er zijn beroep van heeft gemaakt om sterfhuisconstructies te begeleiden, te coördineren en vooral de juridische aansprakelijkheid te dragen ingeval hij niet legale sterfhuisconstructies en of slachthuisconstructies zou aanraden.

De sterfhuisconsulent werkt altijd in de vorm van brainstorm.

 

Tijdens de brainstorm wordt na onderzoek van de gezondheid van het bedrijf, eerst het totaal sterfhuisconcept voorgelegd aan het management, aandeelhouders, borgstellers, boekhouder en of bedrijfsrevisor.

Wenselijk en aan te raden is dat een curator verbonden aan de betrokken rechtbank (arrondissement van de zetel van de vennootschap) als bijkomend adviseur bij de evaluatie fase wordt betrokken. Dit laatste is noodzakelijk om geen inbreuken te plegen tegen de faillissementswet met het oog op de mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen en of strafrechtelijke sancties. In de praktijk bestaat de brainstorm uit de volgende stappen:

 

·         Informatie sessie voor de betrokken mensen en uitleg over de mogelijkheden.

(voortbestaan, WCO, faling, sterfhuisconstructie, enz...)

Uitwerken van een gekozen concept.

·         Verbeteren en aanpassen van het concept.

Dit gebeurt door middel van verdere brainstorming en zogenaamde kriegspiele waarin de advocaten, curator en notaris de eventuele fouten van het basisconcept proberen te ontdekken.

Door middel van een interactief proces van mogelijke nieuwe voorstellen, opmerkingen, verbeteringen en aanpassingen gebaseerd op de PDCA cyclemethode van Deming:

Plannen, Doen, Controleren, Afronden, wordt dan het uiteindelijk concept verkregen welke door al de betrokkenen kan worden goedgekeurd.

 

·         Het bereiken van een consensus, geen meerderheid maar uniformiteit, met andere woorden: iedereen moet akkoord zijn is belangrijk.

 

Het is door deze brainstorms met de beste advocaten en juristen en curatoren in België dat het systeem in de loop der jaren verfijnd en geperfectioneerd is.

Het is dankzij de consensustechniek dat een groep mensen op overzichtelijke en efficiënte wijze tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen. De consensus vereist dus dat de gekozen oplossing unaniem aanvaard wordt opgenomen wordt als bijzonder verslag volgend op de alarmprocedure. BVBA: art. 332 – NV: art. 633 (opgelet, Jaarverslag art.95 is geen bijzonder verslag art.633).

 

·         De Controle van de haalbaarheid en realisatie: Bijzonder verslag art.633 moet saneringsmaatregelen voorzien die in verhouding staan tot de ernst van de financiële problemen en rekening houden met het 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

 

·         Laatste fase: Stoppen of verder gaan.

 

Door onbekendheid in de materie en de werking van de constructie, heeft de 'sterfhuisconsulent' vaak een ten onrechte kwalijke reputatie. Dit is vooral te wijten omdat men het verschil niet kent tussen een sterfhuisconstructie en een slachthuisconstructie. Deze laatste constructie is zware fraude opgezet door criminele bendes.

 

In veel gevallen is een sterfhuisconstructie de best mogelijke en enige keuze, rekening houdende met al de factoren. (Maatschappij, mensen, werkgelegenheid, economische groei, enz..).

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten