Een sterfhuisconstructie is een juridische techniek welke de nog renderende activiteiten van een onderneming in moeilijkheden afscheidt en onderbrengt in een nieuwe daartoe opgerichte vennootschap waarna de lege vennootschapsschelp gaat sterven.(Faillissement ).
De sterfhuisconstructie is een verzamelnaam voor verscheidene technieken die als kenmerk hebben dat binnen een onderneming of een groep van ondernemingen die als geheel niet levensvatbaar is een splitsingsoperatie wordt uitgevoerd waarbij de gezonde delen worden overgebracht naar een speciaal daartoe opgerichte of bestaande v nnootschap.de naam werd voor het eerst gebruikt door de vooraanstaande professor w.j.slagter in tvvs nr 83/2 blz 25.

• Zie tevens :doorstart,ziekenhuisconstructie,uitvliegconstruct ie

• Tvvs 1996nr 86/4 blz 93 tot 214 doorstart
• Tvvs 1997 nr 97/9 273-279 doorstart
• Tvvs 1986 86/7 ‘ de sterfhuisconstructie ‘ blz157 e;v;
• Tvvs 1992 nr 92/9 ‘de ziekenhuisconstructie’ blz 219 ev
• Tvvs 1983 nr 83/3 ‘overgang van ondernemingen ‘
• Trv 1998 blz 126 Loosveld ‘de sterfhuisconstructie ‘


Vooral in de Nederlandse media zijn deze begrippen zeer bekend (Daf,Air Holland,Fokker ,Ogem holding,Nederlandse Heidehij etc)

• Nrc handelsblad 13oktober 1995 blz 13
• Eclahre november 1982 blz 3-7
• Vele berichten fin dagblad over Air Holland


De techniek van de sterfhuisconstructie is het omgekeerde van een klassieke sanering, nu de onderneming of groep niet de zieke delen maar wel de gezonde delen afstoot, zodat de rest van de onderneming naar een uitstel van betaling, concordaat, vereffening en of faillissement geloodst wordt.

Het grote twistpunt van de sterfhuisconstructie is dat de afstoting van de renderende of soms ganse activa leidt tot de zogenaamde “lege doos” zodat de curator nooit activa vindt om zichzelf te betalen. Een sterfhuisconstructie binnen het huidig WCO (41-44 .. ) lost dit probleem ook niet op.


Niet strafbaar : De prijs is juist (going concern waarde) en de besteding is juist (respecteren van de samenloop en hypotheek wet art 7 & 8


strafbaar e prijs is juist maar de besteding respecteert de samenloop niet, gevolg fraude en pauliaanse vordering (hij die verkeert betaald, betaald 2x !)


strafbaar ;de prijs is niet juist en de besteding ook niet ,gevolg totale vernietiging van de constructie en criminele vervolging voor frauduleus faillissement.Voor het verschil met een doorstart :

http://forum.politics.be/showpost.php?p=8101555&postcount=113