Als gevolg van de terroristische aanslagen zijn er zeer veel zaken in financiële moeilijkheden geraakt of zullen erin geraken .Denk maar vooral aan de zelfstandigen van Brussel.
Ook in de grote shopping centers van ons land dreigen er zeer veel overkop te gaan als gevolg van de angstpsychose. Zelfs zaken die jaren zeer goed draaiden komen nu ook in de problemen.zie :

Ik ben radeloos - JuridischForum.be verwijdert

Van deze situatie maken malafide personen om een zogenaamde slachthuisconstructie toe te passen dwz ze geven de aandelen van de vennootschap in moeilijkheden over aan een derde die tegen betaling het zaakvoerder schap overneemt en de vennootschap verplaatst naar een ander arrondissement of naar het buitenland. Deze overnemers verkopen al het actief wat nog in je vennootschap zit en gaan dan failliet.

Tot voor 3 jaar was dit misschien een ideale manier om van je schulden vanaf te geraken maar de curator is slimmer geworden en vanaf het ogenblik dat hij vaststelt dat er stromannen in het spel zijn (exotische buitenlanders, junkies, daklozen, etc etc ) zal hij zich niet meer richten tot de overnemers maar naar de vorige eigenaars ,die de grootste begunstigden zijn .Ze zijn immers van al hun schuld vanaf en redden daardoor waarschijnlijk hun grootste bezittingen. De slimme curator zal deze vorige eigenaars aanvallen op grond van oorzaak van de faling en zij zullen het ganse passief moeten betalen. Dus ze zijn veel verder van huis immers ze hebben betaald voor van hun miserie van af te zijn en moeten nog eens betalen omdat ze schuldig zijn aan veinzen en intellectuele valsheid .

De malafide overnemers zetten annonces in de kranten zoals "Wij nemen uw bvba of nv over met schulden "
Zij vragen een som geld voor deze overname en verkopen bovendien al uw actief ,of erger nog ze gaan met uw vennootschap eerst nog diverse bestellingen doen en leningen aangaan die je later allemaal mag betalen.

dus bezin voor je begin